Делегація з Тячева відвідала місто-побратим Боктоловрантгазо

Життя  25 січня 2016 року, 15:49 Людмила Кричфалушій 794

У місті-побратимі Бок​толоврант​газо від​булась ва​жлива подія – відкриття реставрованого па​лацу-музею «Degenfeld». З цієї на​годи до угорського міста на​відалася закарпатська делегація у складі депутата Тячівської мі​сь​кої ради Георгіни Мейса​рош, го​лови комі​сії з питань національ​них відносин, між​народ​них та зо​внішньо-еконо​мічних зв’язків Па​вла Амб​руша, директора лі​цею-ін​тернату з угорсь​кою мовою навчання Степана Амбруша та на​чальника оргвідділу Тя​чівської районної ради Олек​са​ндра Ко​зара.

Як відзна​ча​ють тячівці, у музеї пред​ставлені не тільки екс​понати, які стосу​ються істо​рії мі​ста та палацу, а й культури та по​буту перших сімей-володарів пам’ятки. Тут також можна озна​йомитися з творами митців та пра​цями нау​ковців із локального інтелігент​ного середовища.

Реставрова​ний музей став сучасним куль​тур​ним центром, де не тільки виставкові кімнати, а й оформ​лені на сучасний лад інтеракти​вні зали з арками, колонами, ру​хливою підлогою, які наочно де​монструють місцеву історію та культуру. Вже з березня цього року двері палацу-музею будуть відкриті для відвідувачів. Тут планують не лише проводити екскурсії, зу​стрічі з митцями та видатними діячами, а й викла​дати музейну педагогіку для ді​тей та молоді. Від екскурсії до палацу-музею у тячівців зали​шились найкращі вра​ження.

Також у рамках візиту де​ле​гати зустрілися з ме​ром Бо​ктоло​врантгазо Лойошом Нодь. Обго​ворили ни​зку пи​тань, які найбли​жчим ча​сом планують впрова​джувати у тери​торіальних гро​мадах. Зі слів делегатів, візит був змі​стов​ним, цікавим та неза​бу​тнім.

Джерело: Тячів Лайф
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Loading...
Коментарі - 0