Життя   • 5 липня 2018 року, 13:032739

21 червня в УжНУ відкрили нову спеціальність "Біомедичну інженерію"

21 червня 2018 року в УжНУ відкрили нову спеціальність Біомедичну інженерію

Рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2018 року на фізичному факультеті Ужгородського національного університету відкрита нова спеціальність – біомедична інженерія (англ. biomedical engineering).

До вступу на цю спеціальність запрошуються випускники загальноосвітніх шкіл та коледжів. Потенційні абітурієнти здають у приймальну комісію УжНУ сертифікати з української мови, біології, математики (або хімії – за вибором). Передбачена можливість здійснювати підготовку із згаданої спеціальності для іноземців та осіб без громадянства.

Відкриття нової спеціальності на фізичному факультеті є закономірним. Зокрема, на кафедрі квантової електроніки вже тривалий час виконуються пріоритетні біофізичні дослідження впливу штучної та природної радіації на біооб’єкти (у тому числі біомолекули, молекулярні кластери тощо), – йдеться на сайті УжНУ. На кафедрі функціонують фізичні установки та пристрої, які знаходять різнобічне використання у медицині, біології та біомедичній інженерії. Результати прецизійних досліджень біологічних об’єктів публікуються науковцями кафедри у провідних фахових журналах світу.

Що представлятиме собою нова спеціальність?

Біомедична інженерія (БМІ) – міждисциплінарна галузь науки і техніки, яка поєднує в собі науки про живу і неживу природу. Вона опирається на цілий комплекс науково-технічних досягнень та розробок у галузі фізико-технічних наук, медицини та біології. Основним завданням БМІ є вирішення (за допомогою фізико-технічних методів) широкого кола проблем, що виникають при вивченні живих об’єктів. Біомедична інженерія в області медицини поєднує в собі проектування і вирішення науково-технічних розробок для реалізації ефективного лікування людини, в тому числі розробка технологій і технічних систем діагностики, моніторингу та лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини на основі фундаментальних принципів молекулярної і клітинної біології. У сферу її інтересів входить також: 1) створення, вдосконалення і дослідження штучних та природних біологічних об’єктів, конструювання нової техніки, матеріалів і виробів медичного призначення; 2) молекулярне моделювання та синтез хімічних сполук з наперед заданими властивостями (білкова інженерія, інженерна ензимологія); 3) створення відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини. В немедичних аспектах біомедична інженерія тісно переплітається з біотехнологією.

Біомедичний інженер – це різнобічний фахівець з фундаментальною підготовкою як в області наук про життя (біологія, медицина), так і наук природничого циклу (фізика, інформатика, інженерія). Поряд з цим, він повинен досконало володіти інженерними навиками у сфері розробки, конструювання, виробництва і експлуатації біомедичної техніки. Вміє передбачати властивості матеріалів медичного призначення та проектувати і виготовляти нові біоматеріали та медичні пристрої. До цих умінь і навичок слід віднести також проектування і створення штучних органів із заданими властивостями, та розробку новітніх біомедичних технологій. Все це вимагає досконалого володіння сучасними інформаційними технологіями з новітнім програмним забезпеченням для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.

Особливістю навчання за спеціальністю БМІ є ​​його міждисциплінарний характер. Студенти вивчають:

– основи життєдіяльності організму людини;

–  методи медико-біологічних досліджень і лікування;

– елементи і вузли сучасної аналогової і цифрової електроніки;

–  принципи побудови, функціонування, проектування і програмування комп’ютерних систем;

–  сучасні інформаційні технології;

–  діагностичні та терапевтичні електронні, рентгенівські, лазерні прилади і системи, сенсори.

Практику майбутні фахівці в сфері біомедичної інженерії проходять в провідних медико-технічних центрах України та зарубіжжя.

Сьогодні випускники спеціальності затребувані: в установах практичної охорони здоров’я; організаціях-розробників і виробників медичної техніки; наукових лабораторіях, інститутах, клініках і медичних центрах; на підприємствах, що займаються продажем і сервісним обслуговуванням медичної техніки.

Майбутні професії: дослідник, інженер-конструктор по створенню медичних систем і приладів, інженер з обслуговування медичних систем в лікувальних установах, менеджер з продажу.

Джерело: PMG.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Новини партнерів