44% молоді Мукачівщини немає де працювати

Життя  7 червня 2012 року, 09:31 273
Молоде покоління - це трудовий потенціал, що є основою держави, її продуктивною і мобільною робочою силою, озброєною сучасними знаннями. Але молодіжний ринок праці має свої особливості - з одного боку, молодий вік підвищує шанси для зайнятості, а з іншого - через відсутність трудового досвіду їх зменшує. Питання зайнятості молоді нині є надзвичайно актуальним і потребує комплексного підходу до його вирішення. В умовах значного перевищення пропозиції робочої сили над попитом вступають в дію суворі закони ринкової конкуренції; роботодавець має можливість вибору на ринку праці тих, хто відповідає його точним вимогам щодо кваліфікації, досвіду роботи. В складному положенні опиняються ті категорії громадян, які за цими критеріями не здатні на рівних конкурувати на ринку праці за існуючі робочі місця, в першу чергу - це молодь. За статистичними даними, у 2011 році по Мукачівському РЦЗ молодь складала 47,6% ( 1177 із 2475) перебуваючи на обліку, за 4 місяці 2012 року цей показник трохи зменшився і становить 44,2% (651 із 1473). Тому молоді сьогодні вкрай необхідна підтримка держави й надання соціальних гарантій. У нашій державі діє ряд законів, спрямованих на працевлаштування колишніх учнів та студентів. Зокрема, закони «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 №103/98-ВР. «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 №2998-ХІІ. Та «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» від 04.11.2004 №2150-ІХ. Всі вони гарантують працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю. Останній із цих законів ухвалений у 2004 році, фактично почав діяти лише з 2008 року, коли Постановою Кабінет Міністрів України від 19.03.2008 №223 «Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місце», визначено перелік професій (спеціальностей), за якими роботодавцям може надаватися дотація. Цей перелік містив всього 7 професій та 3 спеціальності, а саме: професії муляр, маляр, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, фрезерувальник, токар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, а також інженери за спеціальностями: металорізальні верстати й системи, інструментальне виробництво, обробка металів за спецтехнологіями. Однак практика роботи з працевлаштування випускників показала, що Перелік потребує розширення і Постановою КМУ від 14.07.10р. № 577 затверджено новий перелік професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватись дотація, з 57 позицій: 24 робітничих професій та 33 спеціальності. Організація роботи з надання роботодавцю дотації для для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем, відбувається відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 року № 82. Ним визначено умови, порядок, розміри та строки надання дотації, обов’язки роботодавця та центру зайнятості, відповідальність за порушення умов, порядку надання та використання дотації. Дотація надається роботодавцю в разі прийняття на роботу за направленням державної служби зайнятості молоді, якій надається перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) відповідно до затвердженого переліку. Випускники вищих або професійно технічних закладів освіти, повинні звернутися до держаної служби зайнятості не пізніше 6 місяців після закінчення навчального закладу ( без врахування періоду проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби) та перебувати на обліку в службі зайнятості як безробітні. Можна констатувати, що нормативно-правова база щодо забезпечення молоді першим робочим місцем сформована, але реалізувати її в практичній роботі не завжди легко. Із 52 випускників вищих та професійно-технічних закладів освіти, які мали статус безробітного станом на 01.09.2010 року, у 16-ти професії та спеціальність відповідали Переліку, за яким може надаватись дотація. На жаль, підготовка окремих фахівців здійснюється без урахування потреб ринку праці, як наслідок маємо професійно-кваліфікаційний дисбаланс: перевиробництво одних і нестачу інших робітничих спеціальностей. Тому дотація – є дієвою формою підтримки роботодавця, який працевлаштовує випускника на перше робоче місце, а для самого випускника – це шанс отримати гарантоване робоче місце за обраною професією/ спеціальністю, можливість набути професійного досвіду та закріпитися на робочому місці. Слід зазначити, що напрями професійного навчання в державі не зовсім відповідають потребам економіки. В цьому і полягає основна причина безробіття серед молоді - неможливість працевлаштуватися після закінчення навчального закладу за набутою професією. Завдання держави - сприяти конкурентоспроможності випускників на ринку праці, в тому числі шляхом оволодіння сучасними професійними знаннями та вміннями, а також психологічно підготувати їх до конкуренції на ринку праці. Саме із цих міркувань, одним із пріоритетних напрямів роботи державної служби зайнятості у 2012 році визначено профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді, що повинно сприяти зменшенню професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці. Аби бути конкурентним на ринку праці, аби вписатися в нього і мати успішну трудову біографію, сьогодні необхідно, по-перше, обрати професію, яка затребувана цим ринком, а по-друге, стати справжнім професіоналом своєї справи, що передбачає готовність молодої людини до постійного розвитку та само вдосконалення. Не все залежить від державної служби зайнятості, але незначні наші перемоги, варті того, щоб працювати ще з більшою наснагою. В травні поточного року Мукачівським районним центром зайнятості працевлаштовано 1 випускника – молодшого спеціаліста за спеціальністю «бухгалтерський облік» до приватного підприємця з наданням дотації на посаду бухгалтера. Хочеться, щоб був вдалим початок трудової діяльності для молодої людини, а для роботодавця - реальна допомога у ведені власного бізнесу та подальшого його розвитку. Питанню молодіжнії зайнятості приділено увагу і в новій редакції Закону України «Про зайнятість населення», який днями надійшов для розгляду у парламент. Зокрема, передбачається державна підтримка молоді, яка отримала професійно-технічну або вищу освіту, а саме забезпечення першим робочим місцем за отриманою відповідною професією (спеціальністю) шляхом виплати роботодавцю компенсації єдиного соціального внеску. Законопроектом також плануються заохочувальні стимули для стажування студентів ВУЗів та учнів профтехучилищ строком до 6 місяців, а також надання грошової допомоги випускникам, які уклали контракти на роботу у сільській місцевості. Прийняття нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» розширить можливості реалізації права громадян на працю, особливо тих категорій, які потребують соціальної підтримки держави, в т.ч. молоді та буде гарним підґрунтям для стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць і легалізації трудових відносин. Державною службою зайнятості й надалі буде працювати для сприяння ефективній зайнятості населення в тому числі молоді, в реалізації їх права на гідну працю. Кополовець Світлана Олексіївна, начальник відділу надання соціальних послуг
Джерело: PMG.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Loading...
Коментарі - 0