Юстиція Закарпаття інформує, що таке громадське об’єднання та який його правовий статус 

Життя  31 березня 2023 року, 16:24 562

Створене громадське об’єднання здійснює свою статутну діяльність на підставі Закону України «Про громадські об’єднання» (далі – Закон).

Згідно статті 1 Закону під громадським об’єднанням розуміється добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Чинним законодавством України забороняється створення і здійснення діяльності громадських об’єднань, цілі чи дії яких спрямовані на насильницьку зміну основ конституційного устрою і порушення цілісності України, підрив безпеки держави, створення військових формувань, розпалювання соціальної, расової, національної ворожнечі.

Читайте також:  Безоплатна правова допомога гарантована і у воєнний час

Також, власна назва громадського об’єднання не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них. Забороняється використання у власній назві громадського об’єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Законом виділяється два основні види громадських об’єднань, зокрема передбачено, що під громадською організацією розуміється громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи, а щодо громадської спілки то це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. Однак, засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Кількість засновників громадського об’єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

Частиною п’ятою статті 1 Закону передбачено, що громадське об’єднання може здійснювати свою діяльність як зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Крім того встановлюється, що громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Таким чином, громадське об’єднання як неприбуткова організація – це є юридична особа, метою діяльності якої не є отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї відповідної організації.

Слід звернути увагу, що в законодавстві України наявні певні суперечності щодо здійснення підприємницької діяльності громадськими об’єднаннями, зокрема зазначається, що громадські об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницькими товариствами, які здійснюють свою діяльність  безпосередньо без мети отримання прибутку, але що собою являє громадське об’єднання без статусу юридичної особи не уточнюється, однак можна зрозуміти, що воно тим паче не має на меті отримання прибутку для здійснення своєї мети.

Громадські об’єднання утворюються і діють відповідно до визначених  принципів, які передбачені статтею 3 Закону, а саме: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Статтею 11 Закону визначені вичерпні відомості, які має містити затверджений статут громадського об’єднання, зокрема, відомості про мету (цілі) та напрями діяльності такого об’єднання. Статут громадського об’єднання є важливий основоположним документом, що містить повну інформацію щодо завдань, напрямів і особливостей провадження діяльності конкретного об’єднання. Отже, статут громадського об’єднання є встановлений засновником (власником майна) організації обсяг правил, що регулюють її правовий стан, відносини, пов’язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами.

 У власності громадських об’єднань може перебувати майно, набуте нею на законних підставах. Громадське об’єднання має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать Закону, статуту та моральним засадам суспільства.

Також, згідно пункту 2 частини другої статті 21 Закону встановлено, що громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.  

До того ж, відповідно до статті 24 Закону громадське об’єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.


Головний спеціаліст відділу державної

реєстрації друкованих засобів масової 

інформації та громадських формувань 

у Закарпатській області Управління 

державної реєстрації Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

Євгенія Дан

 

Джерело: PMG.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі - 0