У Закарпатській облраді з’явиться етична комісія

Життя  30 листопада 2016 року, 12:14 930

Діяльність комісії здійснюватиметься на дотриманні цінностей відповідальності, поваги, справедливості і доброчесності.

На розгляд депутатів обласної ради вноситься проект рішення «Про Положення про етичну комісію». Як зазначається в проекті, етична комісія створюється в рамках чинного законодавства та Регламенту облради і є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом облради, який утворюється з метою контролю за дотриманням депутатами облради етичних стандартів поведінки, а також для запобігання та усунення чинників, що спричинюють появу конфлікту інтересів, – повідомляє прес-служба Закарпатської облради.

Вона є підзвітною та відповідальною перед обласною радою. Її діяльність  координує голова обласної ради. Склад цієї  комісії призначається обласною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова та члени етичної комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.Діяльність комісії здійснюється на дотриманні цінностей відповідальності, поваги, справедливості і доброчесності.

Етична комісія сприяє обласній раді та її виконавчим органам в здійсненні моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб.

Основні завдання діяльності етичної комісії: забезпечення дотримання морально-правових стандартів поведінки депутатами обласної ради;реалізація заходів запобігання та усунення чинників, що спричинюють появу конфлікту інтересів;захист прав та професійної репутації місцевих депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування.

До повноважень етичної комісії належить: розгляд скарг за фактами порушень етичних стандартів поведінки; контроль за впровадженням та дотриманням норм етичного кодексу; виявлення, запобігання та врегулювання ситуацій, пов’язаних з виникненням потенційного чи реального конфліктів інтересів; запобігання отриманню неправомірної вигоди чи подарунків.

Члени етичної комісії мають право:вносити пропозиції з питань, що належить до відання етичної комісії; брати участь у розгляді фактів, викладених у скарзі та оцінці доказів; вносити окрему думку до висновку етичної комісії. Та зобов’язані: відвідувати засідання етичної комісії та брати участь в її роботі;дотримуватись порядку на засіданні етичної комісії.

Етична комісія зобов’язана докладати всіх необхідних зусиль стосовно дотримання депутатами обласної ради етичних стандартів. У разі скоєння грубого порушення етичних стандартів допускається скликання позачергового засідання етичної комісії. Вона розглядає скарги та встановлює факти порушення етичних стандартів поведінки депутатами обласної ради.

 Підставою для розгляду етичною комісією питання про порушення етичних стандартів є письмова скарга, складена згідно з вимогами законодавства про звернення громадян. У разі звинувачення в порушенні етичних стандартів, депутат обласної ради має право надати етичній комісії заперечення в усному чи письмовому вигляді.

У випадку надходження необґрунтованої скарги, яка ганьбить честь, гідність, ділову репутацію, депутат обласної ради має право на самозахист згідно законодавства. Експертна комісія повинна вказати на недостойну поведінку заявника та сприяти у захисті потерпілої сторони.

За результатами розгляду питання по суті етична комісія приймає рішення у формі висновків про наявність чи відсутність ознак складу порушення етичних стандартів. Висновок етичної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної ради.

Далі в Положенні йдеться про формування складу етичної комісії, організацію та порядок її роботи, а також про порядок прийняття і розгляду скарг та її рішення.

Джерело: PMG.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі - 0